همیاری
 

 

Home

 

تلویزیون ایران آریایی برای  شما همو طنان عزیز آریایی که عاشق ایران هستید امکان همیاری  را  فراهم آورده.

 

 

 

 

حسا ب با نکی   

Bank of America checking

account:  00560-25026

Routing:  122000661

Swift:  BOFAUS3N

 

 

Home ]

 
Send mail to: webmaster@ieatv.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2012-2020 تلویزیون ایران آریائی